โลโก้เว็บไซต์ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะทำงาน พล.อ.ประจิณ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการสนองนโยบายการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งการจัดการศึกษา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ส่วนในช่วงบ่าย นายสมบัติ เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นำสมาชิกลุ่มอาชีพโคมล้านนา กลุ่มผักปลอดสารพิษ เข้าพบเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม บ้านเมืองเล็น และหารือความร่วมมือในการดำเนินโครงการในปีต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา