โลโก้เว็บไซต์ เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4563 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดังต่อไปนี้

1.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (สำนักงานบริหารและส่วนราชการในสังกัด รวมถึงคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย)

2.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ลำปาง กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (สำนักงานบริหารและส่วนราชการในสังกัด รวมถึงคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง)

3.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ตาก กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (สำนักงานบริหารและส่วนราชการในสังกัด รวมถึงคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ตาก)

4.มอบอำนาจให้ รองศาสตราจารย์ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (สำนักงานบริหารและส่วนราชการในสังกัด รวมถึงคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน)

5.มอบอำนาจให้ดร.ทินกร ทาตระกูล กำกับดูแลและปฏิบัติราชการแทนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (สำนักงานบริหารและส่วนราชการในสังกัด รวมถึงคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560

เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี.pdf

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา