โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนแก่ผู้ประกอบการไร่สุวรรณใช้งานจริงในสถานประกอบการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนแก่ผู้ประกอบการไร่สุวรรณใช้งานจริงในสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        17 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ทีมงานวิจัยและบริการวิชาการ ส่งมอบเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนแก่ผู้ประกอบการไร่สุวรรณ ณ สุวรรณการ์เด้น ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีนายธีระพงษ์ กันทะจีน ผู้ประกอบการไร่สุวรรณเป็นผู้รับมอบ
        สำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนเป็นสิ่งประดิษฐ์ของจ่าเอกคมสัน  เขียวสา นายอธิวัฒน์ แลสันกลาง และนายธีระพจน์  เผือกผาสุก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ซึ่งเกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการแปรรูปแมคคาเดเมีย ในกระบวนการอบแห้ง โดยเครื่องมีการใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลาและและลดความเสียหายของผลผลิตจากกระบวนการอบได้สูง  สามารถรองรับผลผลิตได้ 36 กิโลกรัมจากเดิม 20 กิโลกรัมต่อครั้ง ลดการสูญเสียในกระบวนการอบแห้งได้เป็นอย่างดี
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : อ.พงศกร สุรินทร์ / อ.วัชรี  เทพโยธิน
        ที่มาของข่าว : อ.พงศกร สุรินทร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา