โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดงาน วันราชมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดงาน วันราชมงคล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5911 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานวันราชมงคล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา และทรงพระราชทานตราประจำพระองค์ พระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน  พ.ศ.2531 โดยช่วงเช้ารศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร  อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน  9 รูป 

จากนั้น อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย อธิการบดีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยพระครูปริยัติยานึศาสน์ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญโญ)  เจ้าอาวาสวัดผาลาด ในหัวข้อ การครองตน ครองคน ครองงาน โดยหลัก ศศศ และ EEE โดยใช้เป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและเป็นหลักยึดในการทำงาน จัดขึ้น ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านน วันที่ 14 กันยายน 2560   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช พระราชทานนาม ราชมงคล อันหมายถึง สถาบันอันเป็นมงคลแห่งพระราชา และพระราชทานตราประจำพระองค์ พระราชลัญจกรและพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทางนามให้ " มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล " และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน ความวิจิตรแห่ง "ราชมงคลสัญลักษณ์ " จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักในภายกิจ ที่จะเสริมสร้างให้การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ถือกำเนิดมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา