โลโก้เว็บไซต์ แนวทางและประเด็นสำคัญในการจัดทำข้อเสนอแผนงาน-วช2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวทางและประเด็นสำคัญในการจัดทำข้อเสนอแผนงาน-วช2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 5710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แนวทางและประเด็นสำคัญในการจัดทำข้อเสนอแผนงาน วช. ปี 2562

>> ดาวน์โหลด ที่นี่

เรียน นักวิจัย

  • อาจารย์ที่ได้เขียนข้อเสนอโครงการและส่งมายัง สวพ.แล้วให้ดำเนินการปรับแก้ไขตามเอกสารที่ส่งให้
  • อาจารย์ที่ยังไม่ได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้เขียนส่งได้โดยยึดแบบฟอร์มของปี 61 ก่อน และศึกษาข้อมูลตามที่ส่งให้นะคะ
  • วันที่ 8 กันยายน 2560 วช.จะประกาศใช้แบบฟอร์มของปี2562 สามารถดาวน์โหลดในระบบ NRMS
  • นักวิจัยที่ดำเนินงานวิจัยประจำปี 2562 ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ เช่น วิจัยในคน,วิจัยในสัตว์,วิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพ , วิจัยห้องปฎิบัติการ ให้ดูเอกสารการยื่นขอรับรองงานวิจัยของแต่ละคณะกรรมการ ด้วยค่ะ
  • การกรอกโครงการวิจัยเข้าระบบ NRMS สามารถกรอกได้ในวันที่  15 – 29  กันยายน  2560 

เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พี่หล้า  สวพ. 087-1739021  เบอร์ภายใน 1016
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา