โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค.อบ.วิศวกรรมโยธา คว้าทุนการศึกษาจาก สำนักงาน ปตท  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค.อบ.วิศวกรรมโยธา คว้าทุนการศึกษาจาก สำนักงาน ปตท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1634 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย  น.ส.วณัฐฌา  เฉลิมพิพัฒน์ นศ.ค.อบ.วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4  คว้าทุนการศึกษาจาก สำนักงาน ปตท. ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2560  จำนวน 1 ทุน (10,000 บาท)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา