โลโก้เว็บไซต์ มทร.อีสาน (ขอนแก่น) เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตนักศึกษา WIL โดยใช้หลักสูตรค้าปลีกกับกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.อีสาน (ขอนแก่น) เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตนักศึกษา WIL โดยใช้หลักสูตรค้าปลีกกับกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 กรกฎาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ดร. ธนศักดิ์ ตันตินาคม พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มทร.ล้านนา  ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก มทร.อีสาน (ขอนแก่น) ณ ห้องประชุม บธ. 3 -202 ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ โครงการ WiL ระหว่าง บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กับ มทร.ล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา