โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ถกปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ79 สถาบันการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ถกปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ79 สถาบันการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5222 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ในฐานะผู้แทนสถาบันการศึกษาแม่ข่าย 17 สถาบันในภาคเหนือตอนบน (โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน) พร้อมด้วยผู้แทนจาก มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนา "Show & Share สถาบันอุดมศึกษา ร่วมป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ “ และแถลงข่าว 79 สถาบัน รู้ทันแอลกอฮอล์  ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมไมดาส 1 โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)  เพื่อร่วมป้องกันปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ภาพ/ข้อมูล : ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา