โลโก้เว็บไซต์ เสวนาเครือข่าย Smart Farm | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เสวนาเครือข่าย Smart Farm

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 766 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จัด “การประชุมเสวนาเครือข่ายโครงการพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยี Smart Farm” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) และคุณรัตนาภรณ์  กัญญาราช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับโครการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง มทร.ล้านนา และศูนย์ส่งเสิรมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านการเกษตร การตลาดและทางวิศวกรรมในระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยอาจารย์สาคร  ปันตาและอาจารย์ระบิน  ปาลี ได้จัดทำนวัตกรรมที่ใช้ใน Smart Farm และระบบ IOT ซึ่งเป็นโจทย์จากการลงพื้นที่จริง เพื่อให้แนวทางความช่วยเหลือและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกร  จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง Nano Bubble Applications to Advanced Agriculture and Aquaculture โดย ผศ.วิษณุ  ทองเล็ก โดยมีกลุ่มเกษตรกรสมาชิกแกนนำกว่า 100 ฟาร์ม ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา