โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน  Teaching Academy 6 2017  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 6 2017

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1056 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy #6 2017 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันการสอนกลุ่มสาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/การออกแบบ/เกษตร  นำโดย น.ส.กมลชนก ด้วงทอง และ น.ส.ลลิตา วงค์ษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์โยธา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล


คลังรูปภาพ : Teaching Academy 6 2017


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา