โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 28 มกราคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประจำทุกปี

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่11 ขึ้น ในวันที่  28 มกราคม 2560 ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี ถวายราชสุดดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   และเปิดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติครั้งที่ 11 โดยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติจากบริเวณสนามกีฬากลางมทร.ล้านนา  ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่

การจัดกิจกรรมครั้งจัดขึ้นเพื่อนำรายได้ในการจัดกิจกรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมยังมีการจับรางวัลจากคณะผู้บริหารแก่ผู้โชคดีด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา