โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE ประเทศเวียดนาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE ประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 5 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 12 คน เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ์  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 12 คน จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายกสภา อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา