โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE ประเทศเวียดนาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE ประเทศเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 5187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 12 คน เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ์  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 12 คน จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายกสภา อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา