โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE ประเทศเวียดนาม
ดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา