โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1767 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 9

“วิกฤติปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่  29 30  พฤศจิกายน 2559

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

วันที่

เปิดรับบทความ

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 59

พิจารณาบทความ

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 59

ลงทะเบียนออนไลน์

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 59

ชำระค่าลงทะเบียน

1 ก.ค. – 31 ส.ค. 59

ประกาศผลการพิจารณา

15 ก.ย. 59

กำหนดงานประชุม

29 30 พ.ย. 59


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา