โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 56 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการอธิการบดีฯ พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้พบปะกับอาจารย์ในสาขาเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและรับทราบข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา