โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

#ประกาศรับข้อเสนอโครงการ คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญชวนมายังคณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ทุกท่าน ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ ในส่วนของแผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี โดยดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานและไฟล์ข้อเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/…/fol…/0B2B8s0GNRjexOFVqOXhDWVdtdTg ชื่อไฟล์ “แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี60.docx” และ “final_clinic60.pdf” กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ+เอกสารแนบและไฟล์เอกสาร ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมโทร 09 9885 8547 หรืออีเมล์ wanlapa199033@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา