โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 

รายละเอียดดังต่อไปนี้
https://denee.engineering.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา