โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เดินทางเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาความรู้ยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เดินทางเข้าร่วมศึกษาและพัฒนาความรู้ยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน 9 คน ที่ไปศึกษาและพัฒนาความรู้ยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 14 เดือน โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง Nanjing Vocational Institute of Transport Technology (NJITT) และ บริษัท Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd., (HUATEC)
          ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566 นำโดย ผศ.ดร.นาวี นันต๊ะภาพ ตัวแทนหัวหน้าสาขา ผศ.สมาน ดาวเวียงกัน พร้อมนักศึกษาในหลักสูตร ประกอบด้วย

1.   Mr. Ratchanon    Janpraya          

2.   Mr. Patiparn       Sodsang          

3.   Mr. Peerasit       Chuabudda                

4.   Mr. Kittithach     Kanlaya           

5.   Mr. Chutiman     Keeratichaitat    

6.   Mr. Phurin         Supapong        

7.   Mr. Chappwich   Thananchai       

8.   Mr. Phirutphat    Rueansai          

9. Mr. Sarawut         Tumwan          

เดินทางจากสนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ไปยังวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง เพื่อเข้าร่วมกับเรียนในหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ระหว่างสถาบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ซึ่งเป็นสาขาที่มีการแข่งขัน และพัฒนาด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน โดยทั้งสองสถาบันได้พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการด้วยการลงนามร่วมความร่วมมือ MOU ผ่านระบบ Online ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา