โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เดินหน้าดำเนินกิจกรรมหลังจากสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ มหาวิทยาลัย KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เดินหน้าดำเนินกิจกรรมหลังจากสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ มหาวิทยาลัย KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 กันยายน 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 3646 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เดินหน้าดำเนินกิจกรรมหลังจากสร้างความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และ มหาวิทยาลัย KUST ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปหารือรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ในหลายประเด็น คือ

1. การจัดการประชุมวิชาการ STISWB 2017

2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย

3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

โดยการหารือครั้งนี้ ทาง KUST ยินดีสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการอย่างเต็มที่และให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิจัยหลังปริญญาเอกอย่างละ 2 ทุน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา