โลโก้เว็บไซต์ รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ จำนวนผู้เข้าชม 530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับหน่วยวิจัยที่ได้รับรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้

 

1. รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญทอง 

   

  

 

2. รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญเงิน

 

 

 

3. รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา