โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการส่งมอบครุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (New energy vehicles,EV) ร่วมกับสถาบันวิชาชีพและเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการส่งมอบครุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (New energy vehicles,EV) ร่วมกับสถาบันวิชาชีพและเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมฉลองความร่วมมือการส่งมอบครุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (New energy vehicles, EV)  และการเปิดห้องเรียน Innovation Class ผ่านระบบ Online ร่วมกับสถาบันวิชาชีพและเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง Nanjing Vocational Institute of Transport Technology ภายใต้การดำเนินงานสถาบันจิงซื่อ JINGSHI INSTITUTE ร่วมกับ HUATEC โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ VOOV     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา