โลโก้เว็บไซต์ Guizhou Light Industry Technical College_ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Guizhou Light Industry Technical College_

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการส่งมอบครุภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (New energy vehicles,EV) ร่วมกับสถาบันวิชาชีพและเทคโนโลยีขนส่งหนานจิง
    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา