โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงราย  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 มทร.ล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพินพรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565

1.โครงการ "แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูปมาตรฐาน GMP กรณีศึกษา:บริษัทบ้านผลไม้ (ประเทศไทย)จำกัด"  โดย นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล หัวหน้าโครงการ

2.โครงการ "การศึกษาแนวทางการสร้างระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบตามมาตรฐานการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี กรณีศึกษา บริษัทบ้านผลไม้ประเทศไทย จำกัด" โดย นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด

ร่วมกับ บริษัทบ้านผลไม้ (ประเทศไทย)จำกัด ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

ภายใต้โครงการนี้นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล และ นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด ได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ โดยมี คุณสุทัตตา ปัทมโยธิน ผู้ประกอบการบ้านผลไม้ฯ กล่าวต้อนรับ รวมทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ ความเป็นมาของบริษัท และแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น ผลไม้อบแห้งตามฤดูกาล เช่น กล้วย มะม่วง สตอเบอรี่ ลำไย สัปปะรด แก้วมังกร แอปเปิ้ล ลูกหม่อน เมล็ดธัญพืช เป็นต้น โดยตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการคัดเกรดผลไม้คุณภาพ และมีมาตรฐานรองรับ และจัดทำแพ็กเกจส่งออกตามพรีออเดอร์ และขายบนห้างสรรพสินค้า โดยบริษัทบ้านผลไม้ (ประเทศไทย)จำกัด" เป็นสถานประกอบการด้านธุรกิจผลไม้อบแห้งขายปลีก ส่งออก โดยเป็นผู้ผลิตธุรกิจกลุ่มแปรรูปผักและผลไม้ โดยทางบริษัทมีกระบวนการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ ทั้งการคัดเลือกวัตถุดิบ คัดสายพันธุ์ผลไม้ไทย และผ่านกรรมวิธีการแปรรูปที่สะอาดทุกขั้นตอน เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ไม่แต่งกลิ่น ไม่แต่งสี อร่อย และมีประโยชน์ โดยทางกลุ่มงาน SPU ได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมหารือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้งสอบถามโจทย์ความต้องการเพิ่มเติมของสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัยในครั้งนี้อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา