โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ พัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ พัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษา  ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร  ชินินทร  อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสูงกว่าภาคบังคับกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษา  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต  ทั้งนี้ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนหารือ แนวทางการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ) ระหว่าง คณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  (กสศ)  และเครือข่าย (กสศ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา