โลโก้เว็บไซต์ สถช.ต้อนรับ นศ.สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา และ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช.ต้อนรับ นศ.สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา และ ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และตัวแทนบุคลากรกลุ่มงานโครงการพิเศษ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา และศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก ภายใต้การดำเนินงานกลุ่มงานโครงการพิเศษ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมนำชม ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการปฎิบัติงานผลิตน้ำดื่มของศูนย์การเรียนรู้ฯ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์การผลิตแม่พิมพ์ขวดน้ำดื่ม และจากนั้น เข้าชมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก เรียนรู้การขึ้นรูปเซรามิกด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press) พร้อมร่วมกันคิดสร้างสรรค์การผลิตแม่พิมพ์ขวดน้ำดื่ม ขนาดการผลิตแม่พิมพ์เซรามิก ขั้นตอนการขั้นรูปด้วยแรงอัด การขั้นตอนการเผา ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล กลุ่มงานโครงการพิเศษ
ภาพ คเชนทร์ เครือสาร, หนึ่งฤทัย แสงใส
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา