โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมละเหย ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมละเหย ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กรกฎาคม 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 861 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายคเชนท์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลากรสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้รับผิดชอบงานดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ หวานเสียง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมคณะทำงาน และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เดินทางลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง และคณะผู้ดูแลเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอเข้าไปทดสอบสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ชนิด “เลมอน มาริโกลด์” และการส่งมอบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย ให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ณ สวนกุหลาบหลวง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเชษฐ์ หวานเสียง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะทำงาน ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากกุหลาบ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน และทดสอบสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ชนิด “เลมอน มาริโกลด์” เพื่อทดสอบดูว่าพืชสมุนไพรชนิดดังกล่าว สามารถสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้หรือไม่ จากการทดสอบสรุปผลได้ว่า พืชสมุนไพร ชนิด “เลมอน มาริโกลด์” นั้น สามารถสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ 100%

 

ข้อมูล/ภาพ กลุ่มงานโครงการพิเศษ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา