โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1664 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ คุณสมสมร วงศ์รจิต  ผู้อำนวยการกลุ่มงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการรับรองหลักสูตร  ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา