โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร | คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร


นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายสธน สมฤทธิ์ สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ ปี3 คว้ารางวัล คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ในการแข่งขัน เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับรายการ หนูน้อยจ้าวเวหา” “ศึกปีกหมุน ประลองทักษะและ ศึกปีกหมุนประลองปัญญา เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต