โลโก้เว็บไซต์  คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่เทียนพรรษา ณ วัดช่างเคียน นำโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่เทียนพรรษา ณ วัดช่างเคียน นำโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1801 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการแห่เทียนพรรษา  ณ วัดช่างเคี่ยนนำโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา นับว่าเป็นประเพณีที่ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยปฏิบัติมาเนิ่นนาน เพราะเป็นความเชื่อว่าการได้ถวายเทียนพรรษาจะพบหนทางสว่างในการดำเนินชีวิตด้วยแสงเทียนที่สว่างไสว ด้วยเหตุนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา มีความสำคัญอย่างยิ่งกับนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาชนของประเทศ  ควรอย่างยิ่งที่จะร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา