โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมโครงการ ปลููกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมโครงการ ปลููกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มีนาคม 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 111 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมโครงการ ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึก C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมี ท่านนิทัศน์  ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในเขตพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน ให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพื่อส่งเสริมผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา