โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมโครงการ ปลููกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  ศูนย์เกษตรอัจฉริยะราชมงคลล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดประชุมโครงการ ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ ห้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา