โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ บริจาคสิ่งของพร้อมนำมอบนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ บริจาคสิ่งของพร้อมนำมอบนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ จารุภูมิและนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  เป็นตัวแทนมอบของบริจาคพร้อมทั้งนำงานนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่เกิดจากการวิจัยของ นักศึกษา จำนวน 2 ผลงานเข้าทดสอบและประเมินนวัตกรรม ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เขียงใหม่) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา