โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพิ่มช่องทางการชำระค่าบำรุงการศึกษาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของนักศึกษา เริ่ม 26 ก.ค. นี้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพิ่มช่องทางการชำระค่าบำรุงการศึกษาเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของนักศึกษา เริ่ม 26 ก.ค. นี้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4828 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เวลา. 10.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยนักศึกษาสามารถชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าสมัครสอบได้จากที่เซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าที่มีป้ายเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกทั่วประเทศซึ่งนักศึกษาสามารถใช้บริหารได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป และถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักศึกษาที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา โทร.053-921444 ต่อ 1234 หรืองานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา