โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 เมษายน 2563 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ระดับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้างาน) ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 

ผ่านระบบประเมินออนไลน์

https://forms.gle/qkxH4nAPb8x12k4A7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา