โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน จัดกิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 ธันวาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน จัดกิจกรรมการทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นศิริมงคลกับบุคลากรและนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา