โลโก้เว็บไซต์ บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน ให้กับนักศึกษา ปวส ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน ให้กับนักศึกษา ปวส ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน นักศึกษา ปวส ปี 2 เทอม 2 และปริญญาตรี ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการ-ทรัพยากรบุคคลและการเงิน ตัวแทนจากบริษัทไทยออยล์ ให้ความรู้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมและมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา พร้อมทั้งเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมัน (Refinery Operator) ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม และช่วงบ่ายได้เข้าเข้าพบคณบดีเพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกนักศีกษาที่บริษัทฯ รับเข้าทำงานในปี 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา