โลโก้เว็บไซต์ ไทยออยล์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ไทยออยล์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาบริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน ให้กับนักศึกษา ปวส ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน นักศึกษา ปวส ปี 2 เทอม 2 และปริญญาตรี ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณพีร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา