โลโก้เว็บไซต์ ทีม Love Father 3000 ตัวแทนประเทศไทยเข้าพบอธิการบดี  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีม Love Father 3000 ตัวแทนประเทศไทยเข้าพบอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2839 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษา ทีม Love Father 3000 ประกอบด้วย นายเสกข์ ขอดแก้ว นายทศวรรษ ไชยชะนะ นายนฤมิต ศรีเยาว์เรือน นายกัญจน์ นาคเอี่ยม และอาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ ผู้ฝึกสอน ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ชิงแชมป์โลก (WRO 2019) “ World Robot Olympiad 2019” ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา  และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภท Advanced Robotics Challenge เข้าพบ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อรายงานผลการแข่งขันที่ผ่านมาและแนวทางการพัฒนาทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งต่อไป โอกาสนี้ อธิการบดีกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและประเทศไทย และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งต่อไปและอยากให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากเวทีการแข่งขันไปยังนักศึกษาผู้ที่มีความสนใจได้ศึกษาวิทยาการ เทคโนโลยี ความรู้สมัยใหม่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป และอธิการบดีได้มอบเข็มที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าได้รับรางวัลอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา