โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ประจำปี 2562 RMUTL Open House | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ประจำปี 2562 RMUTL Open House

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 4051 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2562  RMUTL Open House โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมจัดงาน นำโดย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พิษณุโลก อาจารย์แมน ฟักทอง และคณาจารย์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การทำน้ำยาสมุนไพร การทำเส้นขนมจีนสดและขนมเปียกปูน 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ผู้สนใจรับชมกิจกรรม ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา