โลโก้เว็บไซต์ มทร. ล้านนา ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร. ล้านนา ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 กรกฎาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ นำคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษร ภายในพิธีเปิดโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ บริเวณถนนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พร้อมนำพสกนิกรจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวเชียงใหม่ กล่าวถวายสัตปฏิญาน ประกาศความสมานฉันท์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เปิดผ้าแพรป้าย "โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10  ทั้งนี้ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาถนนราชพฤกษ์ เป็น "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย และได้รับคัดเลือกให้ถนนสายนี้เป็น "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ซึ่งชาวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้มาร่วมพัฒนา ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา