โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 11004 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พ.ค.62 - 7 มิ.ย.62

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

1.รายชื่อนักศึกษาปรับพื้นฐานวิทย์และคณิต

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190516103503_52305.pdf

2.ตารางสอนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190516103533_16321.pdf

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ (ระดับปริญญาตรี และ ระดับปวส.)

รหัส 104,502 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.ฟฟ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515153834_91759.pdf

รหัส 114,510 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ค.อ.บ.อท.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515153940_44569.pdf

รหัส 116,511 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ค.อ.บ.อส.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154042_55656.pdf

รหัส 902 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ปวส.ไฟฟ้า)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154313_14957.pdf

รหัส 903 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ปวส.อท.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154354_51384.pdf

รหัส 906 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ปวส.ช่างยนต์)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154434_33876.pdf

รหัส 909 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ช่างกลโรงงาน)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154517_18758.pdf

รหัส101,501 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.คก.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154606_53021.pdf

รหัส102,513 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.กช.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154650_26235.pdf

รหัส103 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.มร.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154731_64562.pdf

รหัส106,505 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.คพ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154807_81522.pdf

รหัส107,506 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.ฟฟ-ทค.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154845_98726.pdf

รหัส109,507 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.ยธ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515154934_83409.pdf

รหัส110 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.สว.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515155012_67275.pdf

รหัส111,508 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.อส.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515155045_33959.pdf

รหัส112,512 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.กผ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515155116_40777.pdf

รหัส113,509 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.มพ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515155147_33207.pdf

รหัส115 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ค.อ.บ.คพ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515155219_76400.pdf

รหัส117 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (ค.อ.บ.ยธ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515155252_39700.pdf

รหัส118,503 ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (วศ.บ.รอ.)

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190515155321_55807.pdf

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรี และ ระดับปวส.)

1.รายชื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษา

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190517151452_58925.pdf

2.ตารางปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม1A-11A  วันที

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190517151510_47576.pdf

3.ตารางปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่ม1B-11B  วันที

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/05/20190517151525_35221.pdf

 

 

หมายเหตุ :  นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสถาบันการศึกษาเดิม

:นักศึกษาใหม่ รอบ 3: TCAS3 / รอบ 4 : Admission / รอบ5  เรียนหลังเปิดเทอม โดยจะแจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบภายหลังเปิดเทอมแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 053-921444 ต่อ 1236


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา