โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 4 รายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา