โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 3288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio www.entrance.rmutl.ac.th
1.สำหรับผู้กำลังศึกษาเท่านั้น ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
2.กำหนด GPAX และ
3.ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ
4.ไม่สอบข้อเขียน
5.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62 

รอบ 2 : TCAS 2 โควตา www.entrance.rmutl.ac.th
1.สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.
2.ไม่กำหนด GPAX
3.วุฒิเดิม ม.3 ใช้คะแนน Onet 30% , คะแนนข้อสอบข้อเขียน 70%
4.วุฒิเดิม ปวช./ปวส. ใช้คะแนน Vnet 30% , คะแนนข้อสอบข้อเขียน 70%
5.วุฒิเดิม ม.6 ใช้คะแนน Onet GAT PAT ไม่สอบข้อเขียน
6.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 14 ก.พ. - 14 มี.ค. 62 และ
7.รับสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยฯ 19 มี.ค. 62
8.เฉพาะผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือ เคยปฏิบัติหน้าที่ประธานนักเรียน
ให้แสดง Portfolio และสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยฯ วันที่ 20 มี.ค. 62

รอบ 3 : TCAS 3 รับตรงร่วม www.entrance.rmutl.ac.th
1.สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.6 เท่านั้น
2.ไม่กำหนด GPAX
3.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT
4.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 17 เม.ย. - 15 พ.ค. 62

รอบ 4 : TCAS 4 Admission www.entrance.rmutl.ac.th
1.สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว ในระดับ ม.6 เท่านั้น
2.ไม่กำหนด GPAX
3.คัดเลือกจากคะแนน Onet GAT PAT
4.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 9 - 19 พ.ค. 62 


รายละเอียดเพิ่มเติ่ม/สมัครเรียน
www.entrance.rmutl.ac.th
โทร.053921444 ต่อ 1232 , 1234
งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา