โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ กลุ่ม (ฺB) รอบ 2 โควตา  ประจำปีการศึกษา 2562  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ กลุ่ม (ฺB) รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 2425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ กลุ่ม (B) รอบ 2 โควตาแนะแนว ดังนี้

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/03/20190308150640_79933.pdf

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ กลุ่ม (B) รอบ 2  โควตาภายใน  ดังนี้

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/03/20190308150659_38697.pdf

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ (กลุ่ม B) ประเภทโครงการโควตาแนะแนวฯ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/04/20190404113947_87445.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา