โลโก้เว็บไซต์ บริษัท หัวเว่ย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริษัท หัวเว่ย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอัจฉริยะฯ
      เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร “โครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา