โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (31 มีนาคม 2564) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (31 มีนาคม 2564)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรมศึกษาจัดโครงการประชุมพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องลีลาวดี อาคารอำนวยการ มทร.ล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา