โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษา 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ดร.กิจจา  ไชยทนุ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศการฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว อา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา