โลโก้เว็บไซต์ เตรียมความพร้อม สหกิจ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เตรียมความพร้อม สหกิจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563
นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเปิดประธานในพิธีโครงการ "เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศสหกิจศึกษาและการฝึกงานประจำภาคเรียนที่ 2/2563" ในวันอังคารที่ 10  พฤศจิกายน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา