โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (สอน.2) จังหวัดพะเยา ภายใต้ลงนามความร่วมมือระหว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา