โลโก้เว็บไซต์ ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 17 -18 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ "ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา